'Sant Sebastià' (2014)
'Sant Sebastià' (2014)

Oil pencil on paper. 420x297mm. #0033

'Sant Cristófor Cuc' (2014)
'Sant Cristófor Cuc' (2014)

Oil pencil on paper. 420x297mm. #0014

'Permanència' (2014)
'Permanència' (2014)

Ink, gouache and oil pencil on paper. 590x420mm. #0001

0054 (2)
0054 (2)
'Hagalaz' (2015)
'Hagalaz' (2015)

Ink, gouache and oil pencil on paper. 590x420mm. #0066

'Untitled' (2014)
'Untitled' (2014)

Oil pencil on paper. 420x297mm. #0034

'Bon Consell' (2014)
'Bon Consell' (2014)

0033, June 2014. Oil pencil on paper. 297x420mm.

'Fals Profeta' (2014)
'Fals Profeta' (2014)

Ink, gouache and oil pencil on paper. 590x420mm. #0069